Koncentratory tlenu stały się nieodzownym elementem życia wielu pacjentów z chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma czy niewydolność serca. Dostarczają one niezbędnej dawki tlenu dla pacjentów, którzy wymagają większej ilości tego gazu niż ta, którą dostarcza atmosfera. W niniejszym artykule omówimy zasady działania koncentratorów tlenu oraz ich zalety.

Zasada działania koncentratora tlenu

Koncentrator tlenu to urządzenie medyczne, którego głównym zadaniem jest wytwarzanie wysoko stężonego tlenu z powietrza atmosferycznego. Pracuje ono na zasadzie oddzielania cząsteczek tlenu od azotu, których zawartość w powietrzu atmosferycznym wynosi odpowiednio 21% i 78%. Proces ten przebiega dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów, tzw. separatorów molekularnych. W efekcie pacjent otrzymuje stężony tlen o zawartości nawet do 95% i wzwyż.

Zalety korzystania z koncentratora tlenu

Stosowanie koncentratorów tlenu przynosi wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Przede wszystkim eliminuje konieczność używania butli z tlenem, co przekłada się na większe bezpieczeństwo oraz wygodę. Ponadto koncentratory są bardziej ekologiczne, gdyż nie generują odpadów i nie wymagają uzupełniania zapasów tlenu. Dodatkowo pacjenci mogą korzystać z koncentratora w domu, o każdej porze dnia i nocy, co pozwala im na prowadzenie aktywnego i samodzielnego życia.

Rodzaje koncentratorów tlenu

Koncentratory tlenu można podzielić na kilka typów, które różnią się między sobą w zastosowaniu, wielkości oraz możliwościami. Oto najważniejsze rodzaje koncentratorów tlenu dostępnych na rynku medycznym:

– stacjonarne koncentratory tlenu,

przenośne koncentratory tlenu,

– koncentratory tlenu z opcją nocnego snu.

Właściwe użytkowanie koncentratora tlenu

Aby korzystać z koncentratora tlenu w sposób bezpieczny i skuteczny, należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń lekarza oraz instrukcji obsługi urządzenia. Ważne jest również regularne czyszczenie i serwisowanie koncentratora. Pacjent powinien także zwrócić uwagę na ewentualne sygnały ostrzegawcze, takie jak głośna praca urządzenia czy spadek stężenia tlenu, gdyż mogą one świadczyć o konieczności naprawy lub wymiany.